Share:


The fire resistance assessment of protected steel elements using various fire protection materials and different heating conditions

Abstract

The problem of the resistance to fire of metal constructions is examined and different fire resistance furnaces are overviewed. Testing conditions and testing methods by which the elements were tested resistance to fire were performed and provided. The article describes the behaviour of different fireproof materials during the tests and it analyzes the influence of different heating conditions to element’s fire resistance class. The tests’ results, findings, advices are also included.


Article in Lithuanian.


Metalinių konstrukcijų, apsaugotų įvairiomis priešgaisrinėmis medžiagomis, atsparumo ugniai įvertinimas skirtingomis bandymų sąlygomis


Santrauka. Darbe nagrinėjama metalinių konstrukcijų atsparumo ugniai problema. Apžvelgta skirtinga atsparumo ugniai nustatymo įranga. Pateikiamos sąlygos, kuriomis buvo atliekami atsparumo ugniai bandymai su skirtingais elementais. Nagrinėjama skirtingų priešgaisrinių apsaugos medžiagų reakcija bandymo metu ir analizuojama, kaip skirtingos klimatobei aplinkos sąlygos gali lemti elementų atsparumo ugniai klasę. Pateikiami atliktų bandymų rezultatai, atlikta išsami rezultatų analizė, pateiktos išvados.


Raktiniai žodžiai: atsparumas ugniai, plieninė konstrukcija, temperatūros ir laiko kreivė, apsauginė medžiaga

Keyword : fire resistance, steel construction, temperature-time curve, shielding material

How to Cite
Podolski, D., & Grigonis, M. (2011). The fire resistance assessment of protected steel elements using various fire protection materials and different heating conditions. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(2), 91-96. https://doi.org/10.3846/mla.2011.038
Published in Issue
Jun 7, 2011
Abstract Views
249
PDF Downloads
236
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.