Share:


Calculation methods analysis of cracked reinforced concrete bending elements curvatures

Abstract

This paper describes three methods of curvatures calculating, which are used in STR, EC2 and EMM. Describes, what influence for the average curvature of cracked elements have cracked and uncracked sections in the different methodologies. There are given range of variation of empirical coefficients when long-term loads are acting. According to constructions design and test data the reinforcement, concrete class and pre-stressed force influence is determined.


Article in Lithuanian.


Supleišėjusių lenkiamųjų gelžbetoninių elementų kreivių skaičiavimo metodų analizė


Santrauka. Darbe nagrinėjami trys kreivių skaičiavimo metodai, taikomi STR, EC2 ir EMM. Aprašyta, kokią įtaką vidutiniam supleišėjusio elemento kreiviui turi ruožai tarp plyšių ir per plyšius, kai taikomi skirtingi metodai. Pateiktos empirinių koeficientų kitimo ribos, esant ilgalaikėms apkrovoms. Pagal konstrukcijų skaičiavimo ir bandymo duomenis nustatyta armavimo, betono klasės, išankstinio apspaudimo jėgos įtaka.


Raktiniai žodžiai: kreivis, lenkiamas elementas, plyšiai, armavimas, betono klasė.

Keyword : curvature, bending element, cracks, reinforcement, concrete class

How to Cite
Seniūnas, A. (2011). Calculation methods analysis of cracked reinforced concrete bending elements curvatures. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(2), 97-102. https://doi.org/10.3846/mla.2011.039
Published in Issue
Jun 7, 2011
Abstract Views
259
PDF Downloads
315
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.