Share:


The heavy vechicles interaction with road pavement influence to construction layers analyzis

Abstract

Smoothness is the main feature of road exploitation. It particularly affects movement speed, safety and driving comfort. Evenness of the road belongs of three factors: strength of the pavement construction, heavy vehicle traffic and the impact of the axle mass over it’s term of exploitation. The main negative influence on Lithuanian roads has a overloaded heavy vehicle in excess of the permissible axle load limits. Static and dynamic vehicle weighing equipment and technologies were presented in the article. This article explores overloaded heavy vehicle damage done to Lithuanian roads and its intensity increase. Discuss the basic preventive techniques and methods to prevent the rapid wear of pavements. Also analysis of changes in axial load data through the 2009 August is done.


Article in Lithuanian.


Sunkiųjų automobilių sąveikos su kelio danga ir jų įtakos konstrukcijos sluoksniams analizė


Santrauka. Pagrindinis kelio dangos eksploatacinis rodiklis yra lygumas. Nuo jo priklauso važiavimo greitis, saugumas ir komfortiškumas. Didžiausią įtaką kelio lygumo kitimui turi jo dangos konstrukcijos stipris, sunkiųjų transporto priemonių eismo intensyvumas ir ašių masė per visą eksploatavimo laikotarpį. Pagrindinę neigiamą įtaką Lietuvos keliams daro perkrauti krovininiai automobiliai, viršijantys leistinąsias ašių apkrovų normas. Straipsnyje nagrinėjama viršsvorinio krovininio transporto daroma žala Lietuvos keliams. Išanalizuoti dinaminio ir statinio automobilių svėrimo įrenginiai ir technologija. Nustatytas 55-tos klasės sunkiųjų automobilių viršsvorinio krovininio transporto apkrovų kitimas ir jo intensyvumo didėjimas. Aptarti pagrindiniai prevenciniai būdai ir metodai, leisiantys sumažinti spartų kelio dangos nusidėvėjimą. Išanalizuoti varančiosios ašies ašinės apkrovos kitimo duomenys per 2009 m. rugpjūčio mėn. laikotarpį.


Raktiniai žodžiai: sunkieji automobiliai, viršsvorinė transporto priemonė, varančioji ašis, ašinė apkrova, perkrovos dydis, kelio danga.

Keyword : heavy vehicle, overloaded heavy vehicle, drive axle, axle load, the congestion level, road pavement

How to Cite
Sokolov, J., & Sivilevičius, H. (2011). The heavy vechicles interaction with road pavement influence to construction layers analyzis. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(2), 103-109. https://doi.org/10.3846/mla.2011.040
Published in Issue
Jun 7, 2011
Abstract Views
263
PDF Downloads
119
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.