Share:


Vehicle used tires recycling and regeneration technology analysis

Abstract

The paper analyses waste tyre rubber treatment technologies. According to foreign countries and Lithuanian experiment results, positive and negative features of the utilization methods are presented. Data of experiments is presented using tyre rubber in clinker burning furnaces. Here is also information on the use of rubber additive in concrete and the impact to road design. Formulated conclusions.


Article in Lithuanian.


Transporto priemonių naudotų padangų utilizavimo ir regeneravimo technologijų analizė


Santrauka. Nagrinėjamos naudotų padangų regeneravimo ir utilizavimo technologijos. Remiantis užsienio šalių ir Lietuvoje atliktais tyrimais, pateikiamos pozityvios ir negatyvios metodų savybės. Pateikta informacija ir duomenys, gauti deginant gumą klinkerio krosnyse. Taip pat duomenys apie gumos panaudojimą betone ir poveikį kelio dangos konstrukcijai. Suformuluotos išvados.


Raktiniai žodžiai: padangų perdirbimas, guma, deginimas, termolizė, modifikuotasis betonas, utilizavimas, akustinės charakteristikos, lenkimo deformacija, pirolizė.

Keyword : tyre rubber recycling, burning, thermolysis, modified concrete, utilization, acoustical characteristics, pyrolysis, flexural strain

How to Cite
Gavrilov, J., & Sivilevičius, H. (2011). Vehicle used tires recycling and regeneration technology analysis. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(2), 110-117. https://doi.org/10.3846/mla.2011.041
Published in Issue
Jun 7, 2011
Abstract Views
288
PDF Downloads
434
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.