Share:


National representation in the constituent Seimas (parliament) interior by Vladimir Dubenecky (1924)

Abstract

Russian-born painter and architect Vladimir Dubenecky (1888–1932) is well known in Lithuania because of valuable architectural legacy created during his living and working in Kaunas in 1919–1932. The aim of the discussion is to open less known side of V. Dubenecky creative work – public interior design. Until now it is little examined theme, so this article will extend the approach to well-known artist’s architectural works, thereby creating additional material for the history of Lithuanian interiors. Only one part of representativeness aspect is discussed in this article, that is the national representation. The representative interior project of the Constituent Seimas, Parliament, (1924) is chosen for the study because of that. The Parliament’s interior project was focused on the conference room equipment and furniture design. Meanwhile the discussion of the design project is studied how the past architectural styles and folk art had been creatively remade in order to create the new style, which was named as National Style during the interwar period. The creative origin of the National style is discussed as well and it is supposed that the National Style started as a continuation of Art Nouveau and a little later it became the part of Art Deco. The National Style worked in order to fulfill one of the main tasks of the interior desig – national representativeness. Inspite of the National Style was widely promoted during the interwar period, other different kinds of representation existed as well: political representation, representation of modernity, representation of power. Several other inter-war Lithuanian representative interiors are mentioned in the article as examples for comparison the different types of representation. They are the Cabinet of Minister’s and the Museum of Vytautas the Great.


Article in Lithuanian.


Tautinė reprezentacija Vladimiro Dubeneckio steigiamojo Seimo interjere (1924 m.)


Santrauka. Rusų kilmės dailininkas, architektas, pedagogas Vladimiras Dubeneckis (1888–1932) gerai žinomas Lietuvoje dėl vertingo architektūrinio palikimo, kurį sukūrė mūsų kraštui gyvendamas ir dirbdamas Kaune 1919–1932 m. Straipsnio tikslas aptarti mažiau žinomą V. Dubeneckio kūrybos pusę – visuomeninių patalpų interjerus. Iki šiol mažai nagrinėta tema leis praplėsti požiūrį į žinomo architekto kūrybą, kartu suteiks papildomos  medžiagos Lietuvos interjerų istorijai. Kadangi reprezentatyvumo aspektas interjeruose yra vienas iš svarbesnių konceptualių siekių, tyrimui pasirinktas Steigiamojo Seimo patalpų interjeras (1924 m.). Seimo interjero projekte daugiausia dėmesio buvo skiriama posėdžių salės įrangai ir baldams projektuoti. Straipsnyje nagrinėjama, kaip architekto atkurtos ir kūrybiškai perdirbtos praeities stilių formos bei tautodailės motyvai sąveikauja tarpusavyje, kad būtų išreikšta tautinė reprezentacija. Aptariant Steigiamojo Seimo interjero projektą pastebima tarpukariu oficialiajai reprezentacijai taikytas tautinis stilius, gvildenamos šio stiliaus ištakos interjero dizaine. Straipsnyje keliama hipotezė, kad tautinis stilius buvo visai Europai būdingo XX a. pradžios tarptautinio proceso art nauveau tęsinys, o vėliau – art deco dalis. Kadangi nagrinėjamu laikotarpiu greta tautinės reprezentacijos egzistavo ir kiti reprezentacijos tipai, siekiant juos palyginti straipsnyje paminėti dar keli tarpukario Lietuvos kultūrinės ir visuomeninės paskirties reprezentaciniai interjerai: Ministrų kabinetas ir Vytauto Didžiojo muziejus.


Raktiniai žodžiai: Steigiamojo Seimo interjeras, tarpukario interjeras, interjerų istorija, tautinė reprezentacija, tautinis stilius, Vladimiras Dubeneckis.

Keyword : Constituent Seimas interior, interwar interior, history of interiors, furniture history, national representation, national style, Vladimir Dubenecky

How to Cite
Preišegalavičienė, L. (2011). National representation in the constituent Seimas (parliament) interior by Vladimir Dubenecky (1924). Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(3), 115-123. https://doi.org/10.3846/mla.2011.060
Published in Issue
Jun 7, 2011
Abstract Views
253
PDF Downloads
202
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.