Share:


The possibilities of using sapropel for briquette production

Abstract

This article describes the possibilities of using renewable energy fuel sources for the purpose of producing thermal energy. One of the options (alternatives) is to use sapropel (lake sediment biomass) not only as a fertilizer, feed additive, binder etc. but also as an energy fuel. One of the first steps to material extraction and preparation is fuel briquette (direct extraction of useful heat) production, technology and methodology. The article compares the author’s findings with analytical and experimental results obtained by other scientists.


Article in English.


Sapropelio panaudojimo galimybės briketams gaminti


Santrauka. Straipsnyje pateiktos atsinaujinančių energijos kuro šaltinių panaudojimo galimybės šilumos energijai gaminti. Viena iš galimybių (alternatyvų) yra sapropelį (ežerų dugno nuosėdų biomasę) naudoti ne tik kaip trąšą, pašarų priedą, rišiklį ir pan., bet ir kaip energetinį elementą. Straipsnyje pateikta: žaliavos paruošimas kuro briketams gaminti, paruoštos biomasės briketavimo technologija, pagamintų sapropelio su priedais briketų deginimas (tiesiogiai naudojamų šilumai išgauti), briketus deginant išsiskiriančių teršalų koncentracijos. Gauti rezultatai lyginami su kitų autorių analitiniais ir eksperimentiniais rezultatais.


Raktiniai žodžiai: sapropelis, briketai, briketų gamyba, CO, NOX.

Keyword : sapropel, briquette, briquettes production, CO, NOx, produce

How to Cite
Kozlovska-Kędziora, J., & Petraitis, E. (2011). The possibilities of using sapropel for briquette production. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(5), 24-30. https://doi.org/10.3846/mla.2011.082
Published in Issue
Dec 19, 2011
Abstract Views
263
PDF Downloads
152
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.