Share:


Research into the effect of heavy metals and their binary mixture on the cardio-respiratory system of fish larvae

Abstract

This article investigates toxic effects of heavy metals (Ni, Cu) and their binary mixture (Ni+Cu) on the cardio-respiratory system of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) larvae depending on the type of metal, metal concentration and the duration of their exposure. The one-day larvae of rainbow trout were exposed to Ni (0,1; 0,2 mg/l, respectively), Cu (0,25; 0;5 mg/l, respectively) and their binary mixture. During long-term exposure (30 days), the physiological parameters of larvae, e.g. heart rate (counts/min), gill ventilation frequency (counts/min) after 5, 10 and 20 days of exposure were recorded. During experimental studies, the effects of heavy metals and their binary mixture on the heart rate and gill ventilation frequency of rainbow trout larvae depending on the type of metal, their concentrations and exposure duration were determined. Consequently, comparative studies on toxic effects of heavy metals and their binary mixture on the cardio-respiratory system of rainbow trout larvae showed that the binary mixture was more toxic to larvae than to single metals.


Article in Lithuanian.


Sunkiųjų metalų ir jų binarinio mišinio poveikio žuvų kardiorespiracinei sistemai ankstyvojoje ontogenezėje tyrimai


Santrauka. Šiame straipsnyje nagrinėjamas sunkiųjų metalų (Ni, Cu) ir jų binarinio mišinio (Ni + Cu) toksinis poveikis vaivorykštinio upėtakio (Oncorhynchus mykiss) lervų kardiorespiracinei sistemai, priklausomai nuo veikiamo metalo rūšies, metalų koncentracijos ir ekspozicijos trukmės. Vaivorykštinio upėtakio vienadienės lervos buvo veikiamos Ni (0,1; 0,2 mg/l), Cu (0,25; 0,5 mg/l) ir jų binariniu mišiniu. Ilgalaikio tyrimo metu (30 parų) buvo registruojami lervų fiziologiniai rodikliai – širdies ir kvėpavimo dažniai (krt./min.) po 5, 10 ir 20 parų ekspozicijos. Atlikus eksperimentinius tyrimus, nustatytas sunkiųjų metalų ir jų binarinio mišinio poveikis vaivorykštinio upėtakio lervų širdies ir kvėpavimo dažniams, priklausomai nuo veikiamo metalo rūšies, koncentracijos ir ekspozicijos trukmės. Tyrimo rezultatai rodo, kad atskirų sunkiųjų metalų (Ni, Cu) poveikis lervų kardiorespiracinei sistemai silpnesnis, nei veikiant metalų binariniu mišiniu.


Raktiniai žodžiai: varis, nikelis, binarinis mišinys, kardiorespiracinė sistema, žuvys, lervos.

Keyword : copper, nickel, binary mixture, cardio-respiratory system, fish, larvae

How to Cite
Liekytė, A., Idzelis, R. L., & Kazlauskienė, N. (2011). Research into the effect of heavy metals and their binary mixture on the cardio-respiratory system of fish larvae. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(5), 31-36. https://doi.org/10.3846/mla.2011.083
Published in Issue
Dec 19, 2011
Abstract Views
248
PDF Downloads
161
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.