Share:


Study and estimation of the ratio of 137CS and 40K specific activities in sandy and loam soils

Abstract

The present article describes changes in specific activities and fluctuations in the ratio of natural 40K and artificial 137Cs radionuclides in soil samples taken from different places of Lithuanian territory. The samples of soil have been selected from the districts polluted after the accident in Chernobyl nuclear plant performing nuclear testing operations. The study has established the main physical and chemical properties of soil samples and their impact on the concentration of 40K activities. 137Cs/40K specific activities in soil have been observed under the dry weight of the sample that varied from 0.0034 to 0.0240. The results of the study could be used for establishing and estimating 137Csand 40K transfer in the system “soil-plant”.


Article in Lithuanian.


137CS ir 40K savitųjų aktyvumų santykių tyrimas ir vertinimas priesmėlio ir priemolio dirvožemyje


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama gamtinės (40K) ir dirbtinės (137Cs) kilmės radionuklidų savitųjų aktyvumų ir jų santykio kaita skirtinguose Lietuvos teritorijos dirvožemiuose. Dirvožemio mėginiai parinkti iš vietovių, kurios buvo labiau užterštos po Černobylio atominės elektrinės avarijos ir buvusių branduolinių bandymų. Tyrimo metu nustatytos pagrindinės fizinės cheminės dirvožemio savybės ir jų poveikis 40K aktyvumų koncentracijai. 137Csir 40K savitieji aktyvumai dirvožemyje tirti esant sausam mėginio svoriui. 137Cs savitieji aktyvumai sausame dirvožemyje svyravo nuo 1,1±1,0 iki 14,3±0,9 Bq/kg, o 40K savitieji aktyvumai – nuo 326±29 iki 740±15 Bq/kg. 137Csir 40K savitųjų aktyvumų santykis skirtingų vietovių dirvožemiuose kito nuo 0,0034 iki 0,0240 Bq/kg. Tyrimo rezultatai gali būti panaudoti, nustatant ir įvertinant 137Csir 40K pernašą sistemoje dirvožemis–augalai.


Raktiniai žodžiai: 137Cs, 40K, savitasis aktyvumas, aktyvumų santykis, dirvožemis, priesmėlis, priemolis.

Keyword : 137Cs, 40K, specific activity, activity ratio, soil, loam, clay loam

How to Cite
Mikalauskienė, R., Butkus, D., & Bataitienė, I. P. (2011). Study and estimation of the ratio of 137CS and 40K specific activities in sandy and loam soils. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(5), 37-42. https://doi.org/10.3846/mla.2011.084
Published in Issue
Dec 19, 2011
Abstract Views
239
PDF Downloads
191
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.