Share:


Research on air pollutants NO2 And SO2 in raseiniai area using passive sorbents and bio indicative methods

Abstract

The carried out research analyzes air pollution in Raseiniai area. SOand NOexhaustion analysis is based on data for the period 2006–2009 provided by Kaunas Environmental protection department. Two air pollution research methods based on passive sorbents and bio indicators are proposed. The amount of SOand NOair pollutants is determined by conducting moss (Lichenes) tests and analyzing the fungus of maple leaves (Rhytisma acerinum). The performed research also describes the methods applied for analysis. Initial air quality monitoring using passive sorbents was carried out in the autumn of 2010. The primary results of this research revealed that the amount of analyzed air pollutants was below the permissible norm. In order to get reliable and objective results, research will be continued in the spring and summer of 2011.


Article in Lithuanian.


Raseinių rajono oro užterštumo NO2 ir SO2 tyrimai, taikant pasyviųjų sorbentų bei bioindikacinius metodus


Santrauka. Nagrinėjama oro taršos problema Raseinių rajone. Remiantis Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Raseinių rajono agentūros duomenimis, buvo tiriama 2006–2009 m. laikotarpio SO2 ir NO2 išmetimų kitimo tendencija. Pasiūlyti du oro taršos SO2 ir NOtyrimo metodai: pasyviųjų sorbentų ir boindikacijos. Tiriant bioindikacijos metodu, siūloma oro užterštumą SO2 ir NO2 teršalais vertinti atliekant kerpių (Lichenes) testą ir tiriant klevų lapų grybą (Rhytisma acerinum). Aprašyta siūlomų metodų atlikimo tvarka. Pirminiai oro kokybės stebėjimai buvo atlikti 2010 m. rudens sezonu, naudojant pasyviuosius sorbentus. Pirminiai rezultatai parodė, kad tirti teršalai neviršijo žmonių apsaugai nustatytų ribinių verčių. Pradėtus tyrimus tikslinga tęsti per 2011 m. pavasario ir vasaros sezonus, siekiant gauti objektyvius ir išsamius oro kokybės tyrimų duomenis Raseinių rajono teritorijoje.


Raktiniai žodžiai: oro tarša, pasyvieji sorbentai, bioindikacija, kerpių (Lichenes) testas, grybas (Rhytisma acerinum).

Keyword : air pollution, passive sorbents, bio-indicators, lichens (Lichenes) test fungus (Rhytisma acerinum)

How to Cite
Mikelsonaitė, N., & Kazlauskienė, A. (2011). Research on air pollutants NO2 And SO2 in raseiniai area using passive sorbents and bio indicative methods. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(5), 43-49. https://doi.org/10.3846/mla.2011.085
Published in Issue
Dec 19, 2011
Abstract Views
259
PDF Downloads
271
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.