Share:


Study on the conversion of fuel nitrogen into NOx

Abstract

The aim of this work is to investigate NOx regularities combusting fuels having high concentration of nitrogen and to develop methods that will reduce the conversion of fuel nitrogen into NOx. There are three solutions to reducing NOx concentration: the combustion of fuel mixing it with other types of “clean” fuel containing small amounts of nitrogen, laundering fuel and the combustion of fuel using carbon additives. These solutions can help with reducing the amount of nitrogen in the wood waste of furniture by about 30% by washing fuel with water. Therefore, NOx value may decrease by about 35%.


Article in Lithuanian.


Kure esančio azoto perėjimo į NOx tyrimai


Santrauka. Azoto oksidų (NOx) šalinimas iš degimo produktų yra pati brangiausia dūmų keliamos taršos mažinimo priemonė. Šio darbo tikslas – ištirti NOx susidarymo dėsningumus, deginant daug azoto turinčias kuro rūšis, kad būtų galima sukurti metodus, mažinančius kure esančio azoto konversiją į azoto oksidus kuro degimo procesuose. Pateikiami trys sprendimai NOx koncentracijoms mažinti: kuro deginimas kartu su kitu kuru, kuriame yra maži azoto kiekiai; kuro plovimas ir kuro deginimas, įdedant anglies priedų. Šių sprendimų dėka azoto kiekį baldinės medienos atliekose galima sumažinti apie 30 %, išplaunant kurą vandeniu. NOx lygis dėl to gali būti sumažintas apie 20 %.


Raktiniai žodžiai: azoto oksidai, NOx konversija, biokuras, konversijos koeficientas.

Keyword : nitrogen oxides, NOx conversion, biofuels, conversion factor

How to Cite
Plečkaitienė, R., Buinevičius, K., Norinkevičiūtė, R., & Černiauskas, E. (2011). Study on the conversion of fuel nitrogen into NOx. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(5), 58-63. https://doi.org/10.3846/mla.2011.087
Published in Issue
Dec 19, 2011
Abstract Views
226
PDF Downloads
182
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.