Share:


Analysis of detailed energy audits and energy use measures of university buildings

Abstract

The paper explains the results of a detailed energy audit of the buildings of Vilnius Gediminas Technical University. Energy audits were performed with reference to the international scientific project. The article presents the methodology and results of detailed measurements of energy balance characteristics.


Article in Lithuanian.


Universiteto pastatų detaliųjų energinių auditų ir energijos taupymo priemonių analizė


Santrauka. Nuo 2009 metų VGTU dalyvauja tarptautiniame Europos mokslo projekte USE Efficiency. Pagal šį projektą Pastatų energetikos katedros jaunieji tyrėjai, naudodami Civilinės inžinerijos mokslo centro matavimo įrangą, atliko detalius universiteto pastatų energinius auditus. Straipsnyje pateikiami šių auditų atlikimo metodai, matavimų priemonės ir rezultatai bei jų analizė.


Raktiniai žodžiai: energinis auditas, pastatai, energijos efektyvumas, matavimai.

Keyword : energy audit, public building, energy efficiency, measurements

How to Cite
Valančius, K., Motuzienė, V., Paulauskaitė, S., & Vaičaitis, A. (2011). Analysis of detailed energy audits and energy use measures of university buildings. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(5), 77-82. https://doi.org/10.3846/mla.2011.090
Published in Issue
Dec 19, 2011
Abstract Views
231
PDF Downloads
98
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.