Share:


The analysis of septic tank performance in regard to suspended solids and organic matter removal / Septiko veikimo šalinant skendinčiąsias ir organines medžiagas analizė

Abstract

The aim of this work was to evaluate the removal of suspended solids (SS) and 7-day biochemical oxygen demand (BOD7) in a three chamber septic tank depending on theoretical wastewater retention time and the degree of septic tank cleanliness. It was found out that the performance of the septic tank depended on the degree of its cleanliness: when the septic tank was clean and retention time was three days, SS and BOS7 removal efficiency was 77±10% and 67±14% respectively, whereas two months later, after septic tank desludging, SS removal efficiency decreased to 53±22% and BOD7 to 32±31%. The performance of the septic tank also depended on theoretical wastewater retention time: when some amount of solids was accumulated at the bottom of the septic tank and wastewater retention time was one day, SS and BOS7 removal efficiency was 45±40% and 33±16% respectively; when retention time was three days, SS removal efficiency increased to 53±22% but BOD7removal efficiency remained similar to one day retention time, i.e. 32±31%.


Article in Lithuanian.


Septiko veikimo šalinant skendinčiąsias ir organines medžiagas analizė


Santrauka. Bandymų metu buvo įvertintas organinių ir skendinčiųjų medžiagų šalinimas trijų kamerų septike esant vienos ir trijų parų teorinėms nuotekų išbuvimo septike trukmėms bei skirtingam septiko švarumo laipsniui – iš karto po septiko išvalymo, kai jis dar yra švarus, ir praėjus tam tikram laiko tarpui, kai ant septiko dugno yra susikaupęs tam tikras nuosėdų kiekis. Tyrimais nustatyta, kad septiko veikimas priklauso nuo septiko švarumo laipsnio: esant trijų parų nuotekų išbuvimo septike trukmei, vidutinis skendinčiųjų medžiagų (SM) šalinimo efektyvumas buvo 77±10 %, o septynių parų biocheminio deguonies suvartojimo (BDS7) – net 67±14 %, kai septikas buvo švarus, tačiau praėjus dviem mėnesiams nuo septiko išvalymo jo veikimas pablogėjo ir vidutinis SM šalinimo efektyvumas po septiko išvalymo buvo 53±22 %, o BDS7 – 32±31 %. Taip pat nustatyta, kad šalinant teršalus didelę reikšmę turi nuotekų išbuvimo septike trukmė: kai septikas buvo švarus, o nuotekų išbuvimo trukmė trys paros, vidutinis SM šalinimo efektyvumas – 77±10 %, o BDS7 – 67±14 %; sumažinus nuotekų išbuvimo trukmę iki vienos paros, SM šalinimo efektyvumas sumažėjo iki 31±38 %, o BDS7 šalinimo efektyvumas buvo neigiamas.


Raktiniai žodžiai: septikas, buitinės nuotekos, decentralizuota nuotekų sistema, skendinčiosios medžiagos, BDS7, išbuvimo trukmė.

Keyword : septic tank, domestic wastewater, decentralized wastewater treatment, suspended solids, BOD7, retention time

How to Cite
Kirjanova, A., Rimeika, M., & Dauknys, R. (2011). The analysis of septic tank performance in regard to suspended solids and organic matter removal / Septiko veikimo šalinant skendinčiąsias ir organines medžiagas analizė. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(5), 112-117. https://doi.org/10.3846/mla.2011.095
Published in Issue
Dec 19, 2011
Abstract Views
268
PDF Downloads
139
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.