Share:


Efficiency research on meat industry waste water treatment applying the method of dissolved air flotation

Abstract

To protect environment from industrial pollution, strict requirements for waste water treatment are imposed. The purpose of research is to establish an optimal ratio of saturated liquid and meat industry waste water. Research included JCC “Traidenis” waste water treatment system installed in JSC “BHJ Baltic”. Investigations into treated waste water indicated that an optimal ratio of waste water and saturated liquid was 2/1 under duration time of 8 minutes. Efficient waste water treatment made 86% and the ratio of waste water and saturated liquid was 2/1.


Article in Lithuanian.


Mėsos pramonės nuotekų valymo flotaciniu metodu efektyvumo tyrimas


Santrauka. Siekiant apsaugoti gamtą nuo pramoninės taršos, nuotekų valymui keliami vis didesni reikalavimai. Darbo tikslas – nustatyti optimalų skysčio ir oro emulsijos ir mėsos pramonės nuotekų santykį. Nuo skysčio ir oro emulsijos ir nuotekų santykio priklauso nuotekų valymo įrenginių kaina ir eksploatacijos išlaidos. Jei bus pasirinktas netinkamas santykis, nuotekų valymo įrenginiams reikės daugiau priežiūros, o tam prireiks papildomų išlaidų. Tyrimams atlikti pasirinkta UAB „Traidenis“ flotacinė nuotekų valymo sistema, sumontuota UAB „BHJ Baltic“ antrinių žaliavų perdirbimo įmonėje. Atlikus tyrimus nustatyta, kad optimalus skysčio ir oro emulsijos ir nuotekų santykis buvo 2:1. Esant tokioms sąlygoms, pasiektas 86 % valymo efektyvumas.


Raktiniai žodžiai: flotacinė sistema, mėsos pramonės nuotekos, nuotekų valymas.

Keyword : flotation system, meat industry waste water, waste water treatment

How to Cite
Gerasimovas, V., & Urbanavičius, R. (2012). Efficiency research on meat industry waste water treatment applying the method of dissolved air flotation. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(6), 5-7. https://doi.org/10.3846/mla.2011.100
Published in Issue
Jan 3, 2012
Abstract Views
272
PDF Downloads
244
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.