Share:


Work engagament of older employees

Abstract

The aging of the labor force is observed in most developed and developing countries. The employment rate of older employees has been increasing every year and it appears to be not changed in the nearest future. The aging workforce is a serious challenge for organizations due to the prevailing stereotypical approach that older employees are less motivated, demonstrate lower labor productivity, they have more difficulties adopting new information, technologies and the lower ability to adapt to innovations. The aim of the paper is to investigate the impact of the work characteristics on the involvement in the work, the influence of employee’s characteristics on the work engagement, the influence of age and related factors on the involvement in the work and the relationship between age and achievements. The research is based on the analysis and synthesis of scientific literature, investigating to reveal the diversity of the concepts and methodologies and to systematize prevailing issues. The paper integrates the main researches in the field of older employees’ engagement and provides recommendations for future research.

Article in Lithuanian.


Vyresnio amžiaus darbuotojų įsitraukimas į darbą

Santrauka

Darbo jėga sensta daugumoje išsivysčiusių ir besivystančių šalių, o vyresnio amžiaus žmonių užimtumo lygis kasmet kyla. Straipsnio tikslas – apžvelgti darbo pobūdžio charakteristikų poveikį, paties darbuotojo charakteristikų įtaką, amžiaus ir su juo susijusių veiksnių įtaką įsitraukimui į darbą bei ryšius tarp amžiaus ir pasiekimų. Atliktas tyrimas grindžiamas mokslinės literatūros analize ir sinteze vyresnio amžiaus darbuotojų įsitraukimo į darbą klausimais. Tyrimas sudarė galimybes atskleisti koncepcijų ir metodologijų įvairovę bei susisteminti dominuojančias problemas.

Reikšminiai žodžiai: senėjimas, žmogiškieji ištekliai, darbo našumas, įsitraukimas į darbą, darbo charakteristikos, darbo pasiekimai, užimtumo lygis, žmogiškųjų išteklių valdymas.

Keyword : aging, older employees, human resources, labor productivity, engagement, work characteristics, work achievements, employment rate, human resources management

How to Cite
Gaurylienė, A., & Korsakienė, R. (2017). Work engagament of older employees. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(2), 143-153. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1021
Published in Issue
Jun 2, 2017
Abstract Views
765
PDF Downloads
1180
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.