Share:


Complex evaluation of personnel performance

Abstract

This article analyzes personnel performance evaluation concepts, personnel evaluation methods, the main subject, what principles are followed selecting personnel evaluation criteria. This topic becomes more and more relevant as the number of evaluation criteria increases. The study showed that the company’s executives are not satisfied with the existing evaluation methods; evaluation methodology does not entirely satisfy corporate strategic objectives; evaluation are made in a very subjective way. The literature analysis and questionnaire survey allowed to form an integrated quality evaluation model, which allows objectively evaluate employees. The proposed model is simple, accurate and versatile. Proposed methodology can be used to evaluate either one employee or groups, compare results with each other.

Article in Lithuanian.


Įmonių personalo kokybės kompleksinis vertinimas

Santrauka

Šiame straipsnyje analizuojamos personalo vertinimo sąvokos, subjektai ir principais, kuriais vadovaujamasi parenkant personalo vertinimo kriterijus. Darbe taip pat nagrinėjamos šiuo metu taikomos įmonių personalo kokybės metodikos. Didėjant kriterijų, kuriuos reikia objektyviai įvertinti, skaičiui, ši tema tampa vis aktualesnė. Tyrimo metu buvo išsiaiškinta, kad nagrinėtose įmonėse vadovai nėra patenkinti dabartine vertinimo sistema; vertinimo metodikos visiškai neatitinka įmonių strateginių tikslų; vadovų vizijos arba vertinimai atliekami labai subjektyviai, dažniausiai vertina tiesioginis vadovas. Atliktos literatūros analizės ir anketinės įmonių vadovų apklausos rezultatai leidžia suformuoti personalo kokybės kompleksinio vertinimo modelį, objektyviai įvertinti darbuotoją. Siūlomas modelis yra paprastas, tikslus ir universalus. Taikant siūlomą metodiką galima bus įvertinti ir pavienius darbuotojus, ir didesnes grupes bei palyginti juos tarpusavyje.

Reikšminiai žodžiai: personalo kokybės vertinimas, daugiakriteriai metodai, ekspertiniai vertinimai.

Keyword : personnel performance evaluation, multi-criteria methods, expert assessments

How to Cite
Parfionova, L., & Ginevičius, R. (2017). Complex evaluation of personnel performance. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(2), 154-161. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1025
Published in Issue
Jun 2, 2017
Abstract Views
496
PDF Downloads
1152
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.