Share:


Research of Kuka youBot dynamical characteristics

Abstract

In order to maintain competitiveness and a technical edge business entity are increasingly implementing advanced technical solutions in their operational processes, most of which include the installation of various type robotic systems. One of the best known and widely distributed examples of universal robotic system is Kuka-Youbot, which is a modular robotic system developed by KUKA as open source project for education and research. This system consists of two main modules, a robotic arm with 5 degrees of freedom, and a omni-directional mobile platform. It can be assembled in various configuration, such as a stationary robotic arm, a mobile platform, a robotic arm mounted on mobile platform and, two robotics arms mounted on one mobile platform. Positions of robot grabber were determined using two photo cameras of 1920×1080 in resolution, rulers and special algorithm in Matlab software. The longest duration of the vibrations was recorded when rotating Joint II on the vertical plane. The shortest-lasting vibrations were recorded when rotating the Joint V. In order to reduce the duration of the manipulator’s vibration time in operating mode, it is recommended to use the robot’s operating positions located at the horizontal plane.


Article in Lithuanian.


„KUKA youBot“ dinaminių charakteristikų tyrimas


Santrauka


Siekiant išlaikyti konkurencinį ir techninį pranašumą, verslo subjektai savo veiklos procesuose vis dažniau įgyvendina pažangius techninius sprendimus, iš kurių dauguma apima įvairių tipų robotų sistemų diegimą. Vienas žinomiausių ir plačiai paplitusių universalios robotų sistemos pavyzdžių yra „KUKA youBot“ – modulinė robotų sistema, sukurta „KUKA“ kaip atvirojo kodo projektas švietimo ir mokslinių tyrimų srityje. Straipsnyje atliktas mokomojo roboto „KUKA youBot“ dinaminio atsako roboto griebtuve tyrimas. Gauti rezultatai palyginti pagal skirtingas koordinačių ašis, kai robotas juda maksimaliu greičiu dviem skirtingomis padėtimis. Ši sistema susideda iš dviejų pagrindinių modulių: robotų rankos su penkiais laisvės laipsniais ir universalios mobiliosios platformos. Roboto padėtis nustatoma naudojant dvi 1920×1080 vaizdo kameras. Ilgiausios trukmės virpesiai buvo užfiksuoti, kai vertikaliojoje plokštumoje buvo sukama jungtis II. Trumpiausi trukmės virpesiai buvo užfiksuoti, kai sukama jungtis V. Norint sumažinti manipuliatoriaus vibracijos trukmę darbo režimu, rekomenduojama naudoti roboto darbo padėtį, esančią horizontaliojoje plokštumoje.


Reikšminiai žodžiai:  robotas, dinaminis atsakas, „KUKA youBot“, virpesių tyrimas.

Keyword : dynamic properties, dynamic system, KUKA YouBot, robot, vibrations

How to Cite
Lenkutis, T., Dzedzickis, A., Balitskyi, O., Petrauskas, L., Urbonas, R., Bučinskas, V., Valiulis, D., & Morkvėnaitė-Vilkončienė, I. (2019). Research of Kuka youBot dynamical characteristics. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 11. https://doi.org/10.3846/mla.2019.7072
Published in Issue
Feb 1, 2019
Abstract Views
2987
PDF Downloads
277
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

International Robot Federation. (2017). Prieiga per internetą: http://www.irfnet.org

Yan, J., Guilin, Y., & I-Ming, C. (2009). Kinematic design of a family of 6-DOF partially decoupled parallel manipulators. Mechanism and Machine Theory, 44(5), 912-922. https://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2008.06.004

Kyung-Jo, P. (2004). Flexible robot manipulator path design to reduce the endpoint residual vibration under torque constraints. Journal of Sound and Vibration, 275(3), 1051-1068.

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Profibus“. (2015). Prieiga per internetą: http://www.profibus.lt/main

Vekteris, V., Jurevičius, M. ir Kilikevičius, A. (2009). Matavimų teorija ir praktika. Vilnius: Technika. https://doi.org/10.3846/1043-S