[1]
Rogoža, A., Šiupšinskas, G., Bielskus, J. and Misevičiūtė, V. 2019. Atsinaujinančios energijos šaltinių diegimo modernizuojamuose pastatuose įvertinimas gyvavimo ciklo požiūriu: atvejo analizė / Evaluation of renewable energy sources installation in refurbished buildings in terms of life cycle: case study. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania. 11, (Oct. 2019). DOI:https://doi.org/10.3846/mla.2019.10579.