[1]
Lacková, A. and Šišláková, L. 2018. Transformation of small Slovak towns in the era of socialism example of Bánovce nad Bebravou / nedidelių Slovakijos miestų kaita socialistiniu laikotarpiu Banovce nad Bebravou pavyzdžiu. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania. 10, (May 2018). DOI:https://doi.org/10.3846/mla.2018.1484.