[1]
Grom, J., Fikfak, A. and Skansi, L. 2018. Fortifications of the Rapallo border and their role as co-creators of space / Rapallo sienos įtvirtinimai ir jų vaidmuo kuriant erdvę. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania. 10, (May 2018). DOI:https://doi.org/10.3846/mla.2018.1485.