[1]
Paškonytė, D. 2019. Investigation of industrial intellectual property protection methods and their improvement / Pramoninės intelektinės nuosavybės apsaugos metodų tyrimas ir jų tobulinimas. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania. 11, (Feb. 2019). DOI:https://doi.org/10.3846/mla.2019.1497.