[1]
Gudelytė-Račienė, I. 2017. The role of unrealized projects in development of social consciousness / Neįgyvendintų projektų vaidmuo visuomenės sąmonėjimo kontekste. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania. 9, 1 (May 2017), 118-126. DOI:https://doi.org/10.3846/mla.2017.993.