[1]
Brazdžiūnas, A., Tetsman, I. and Maskeliūnas, R. 2017. Investigation of productivity of Brown’s (HHO) gas generator / Brauno (HHO) dujų generatoriaus našumo tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania. 8, 6 (Jan. 2017), 567-571. DOI:https://doi.org/10.3846/mla.2016.987.