[1]
Gudiškis, A. 2015. Heart beat detection in noisy ECG signals using statistical analysis of the automatically detected annotations / Širdies dūžių nustatymas iš iškraipytų EKG signalų atliekant automatiškai aptiktų atskaitų statistinę analizę. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania. 7, 3 (Jul. 2015), 300-303. DOI:https://doi.org/10.3846/mla.2015.787.