[1]
Ruzgys, A., Volvačiovas, R. and Ignatavičius, Česlovas 2013. Analysis of energy consumption in renovated buildings and simulation of the payback period / Atnaujintų pastatų energijos suvartojimo analizė ir atsiperkamumo modeliavimas. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania. 5, 5 (Dec. 2013), 513-519. DOI:https://doi.org/10.3846/mla.2013.80.