[1]
Žurauskienė, R., Valentukevičienė, M. and Žurauskaitė, R. 2017. Filter medias from granulated foam-glass, properties investigated for water treatment possibilities / Putstiklio granulių filtravimo galimybių tyrimas panaudojant jas vandens valymo technologijose. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania. 9, 4 (Sep. 2017), 419-423. DOI:https://doi.org/10.3846/mla.2017.1056.