[1]
Rogoža, A., Šiupšinskas, G., Valančius, K. and Mikučionienė, R. 2017. Analysis of the monitoring results of modernized residential multi-storey buildings / Modernizuotų daugiabučių namų monitoringo rezultatų analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania. 9, 4 (Sep. 2017), 482-487. DOI:https://doi.org/10.3846/mla.2017.1071.