[1]
Kiaulakis, A., Vilutienė, T. and Migilinskas, D. 2018. Statinio informacinio modeliavimo taikymo efektyvumo vertinimo kriterijai ir atvejo analizė / The criteria for the assessment of building information modeling application efficiency and case study. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania. 10, (Dec. 2018). DOI:https://doi.org/10.3846/mla.2018.6286.