[1]
Subatkevičienė, K., Tetsman, I. and Gargasas, J. 2019. Nuotekų valymo sorbentais tyrimas / Research of wastewater treatment with sorbents. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania. 11, (Feb. 2019). DOI:https://doi.org/10.3846/mla.2019.7086.