[1]
Kazimieraitytė, M. and Skvarciany, V. 2019. Šešėlinę ekonomiką lemiančių veiksnių tyrimas / Factors that determine shadow economy in Lithuania and Europe. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania. 11, (Jun. 2019). DOI:https://doi.org/10.3846/mla.2019.9388.