(1)
Rogoža, A.; Šiupšinskas, G.; Bielskus, J.; Misevičiūtė, V. Atsinaujinančios Energijos šaltinių Diegimo Modernizuojamuose Pastatuose įvertinimas Gyvavimo Ciklo Požiūriu: Atvejo Analizė / Evaluation of Renewable Energy Sources Installation in Refurbished Buildings in Terms of Life Cycle: Case Study. MLA 2019, 11.