(1)
Aleknaitė, J.; Paliulis, D.; Vaiškūnaitė, R. Naftos Produktų Garavimo Eksperimentiniai Tyrimai / Experimental Research of Petroleum Products Evaporation. MLA 2019, 11.