(1)
Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Živilė; Katinaitė, K. Communicating Lithuania’s Destination Branding . MLA 2020, 12.