(1)
Lacková, A.; Šišláková, L. Transformation of Small Slovak Towns in the Era of Socialism Example of Bánovce Nad Bebravou / Nedidelių Slovakijos Miestų Kaita Socialistiniu Laikotarpiu Banovce Nad Bebravou Pavyzdžiu. MLA 2018, 10.