(1)
Grom, J.; Fikfak, A.; Skansi, L. Fortifications of the Rapallo Border and Their Role As Co-Creators of Space / Rapallo Sienos įtvirtinimai Ir Jų Vaidmuo Kuriant Erdvę. MLA 2018, 10.