(1)
Paškonytė, D. The Investigation of Industrial Intellectual Property Protection Methods and Their Improvement / Pramoninės Intelektinės Nuosavybės Apsaugos Metodų Tyrimas Ir Jų Tobulinimas. MLA 2019, 11.