(1)
Povilaitienė, I.; Kamičaitytė-Virbašienė, J. Phenomenon of Sense of the Place As an Integral Dimension of Cityscape Identity (Kaunas Case) / Vietos Jausmo reiškinys Kaip Neatsiejamas miestovaizdžio Identiteto dėmuo (Kauno Miesto Atvejis). MLA 2017, 9, 16-29.