(1)
Galaunytė, A. The Evolution of Standard Single Family Houses in Soviet Lithuania / Tipinių Vienbučių Gyvenamųjų Namų Raida Sovietinėje Lietuvoje. MLA 2016, 8, 77-83.