(1)
Brukštus, T. Analysis and Implementation of Cryptographic Hash Functions in Programmable Logic Devices / Kriptografinių Maišos Funkcijų įgyvendinimo Programuojamosios Logikos Lustuose Tyrimas. MLA 2016, 8, 321-326.