(1)
Fursenko, A.; Kilikevičius, A. Analysis of the Precise Raster-Forming Systems / Precizinių Rastrų Formavimo Sistemų Analizė. MLA 2017, 8, 553-557.