(1)
Brazdžiūnas, A.; Tetsman, I.; Maskeliūnas, R. Investigation of Productivity of Brown’s (HHO) Gas Generator / Brauno (HHO) Dujų Generatoriaus našumo Tyrimas. MLA 2017, 8, 567-571.