(1)
Gudiškis, A. Heart Beat Detection in Noisy ECG Signals Using Statistical Analysis of the Automatically Detected Annotations / Širdies Dūžių Nustatymas Iš Iškraipytų EKG Signalų Atliekant Automatiškai Aptiktų Atskaitų Statistinę Analizę. MLA 2015, 7, 300-303.