(1)
Bielskus, J.; Šiupšinskas, G. Modernizuotų Daugiabučių Namų Mikroklimato Rodiklių Ir Atitvarų šiluminių Charakteristikų Tyrimas / Analysis of Microclimate Indicators and Thermal Characteristics of Envelope of Residential Multi-Storey Buildings. MLA 2018, 10.