(1)
Jakulytė, S.; Puodžiukas, V. Žiedinių Sankryžų Analizė Ir Rekomendacijos Joms Taikyti Lietuvos Valstybinės Reikšmės Magistraliniuose Ir Krašto Keliuose / Analysis of Roundabouts and Recommendations for Their Use in Lithuanian Main and National Roads. MLA 2018, 10.