(1)
Jankevica, M. Evaluation of Landscape Ecological Aesthetics of Green Spaces in Latvian Large Cities / Latvijos didžiųjų Miestų žaliųjų Erdvių kraštovaizdžio ekologinės Estetikos Vertinimas. MLA 2013, 5, 208-215.