(1)
Ruzgys, A.; Volvačiovas, R.; Ignatavičius, Česlovas. Analysis of Energy Consumption in Renovated Buildings and Simulation of the Payback Period / Atnaujintų Pastatų Energijos Suvartojimo Analizė Ir Atsiperkamumo Modeliavimas. MLA 2013, 5, 513-519.