(1)
Astrauskas, T.; Grubliauskas, R. Modelling of Ground Borne Vibration Induced by Road Transport / Automobilių Transporto Sukeliamų žemės Vibracijų Modeliavimas. MLA 2017, 9, 376-380.