(1)
Žurauskienė, R.; Valentukevičienė, M.; Žurauskaitė, R. Filter Medias from Granulated Foam-Glass, Properties Investigated for Water Treatment Possibilities / Putstiklio Granulių Filtravimo Galimybių Tyrimas Panaudojant Jas Vandens Valymo Technologijose. MLA 2017, 9, 419-423.