(1)
Rogoža, A.; Šiupšinskas, G.; Valančius, K.; Mikučionienė, R. Analysis of the Monitoring Results of Modernized Residential Multi-Storey Buildings / Modernizuotų Daugiabučių Namų Monitoringo Rezultatų Analizė. MLA 2017, 9, 482-487.