(1)
Bielskus, J.; Šiupšinskas, G.; Rimdžius, D. Evaluation of Thermal Comfort of Kindergarten Buildings / Šiluminio Komforto Užtikrinimo Vertinimas Vaikų Darželiuose. MLA 2017, 9, 488-494.