(1)
Kiaulakis, A.; Vilutienė, T.; Migilinskas, D. Statinio Informacinio Modeliavimo Taikymo Efektyvumo Vertinimo Kriterijai Ir Atvejo Analizė / The Criteria for the Assessment of Building Information Modeling Application Efficiency and Case Study. MLA 2018, 10.